Traduceri Legalizate / Beglaubigte Übersetzungen
 
 
Traduceri diplome / Diplom Übersetzungen
 
 
 
Oferim servicii de traduceri autorizate si legalizate pentru orice fel de diploma sau certificat.
 
Wir bieten beglaubigte Übersetzungen für alle Art von Diplomen und Zertifikate


 

Traducere diploma de bacalaureat                            Übersetzung Maturitätszeugnis
Traducere diploma de licenta                                   Übersetzung Bachelor - Abschluss
Traducere foaie matricola                                        Übersetzung Notenspiegel
Traducere supliment de diploma de studii                 Übersetzung Diplomzusatz
Traducere situatie scolara                                       Übersetzung Schulsituation
Traducere diploma de scoala profesionala                Übersetzung Berufsschulabschluss
Traducere certificat de atestare profesionala            Übersetzung Zertifikat für Professionelle Zertifizierung